FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Centrul de Cercetari Avansate in Management
                                                                                                                           
Obiectivele Centrului sunt următoarele:

  • • Atragerea de resurse financiare pe baze competitive prin derularea de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale;
  • • Dezvoltarea bazei materiale care să asigure infrastructura necesară activităţilor didactice şi de cercetare;
  • • Dezvoltarea resurselor umane prin implicarea Centrului în procesul de pregătire şi formare continuă a studenţilor începând din primii ani de studii, până la master, și doctorat;
  • • Promovarea şi diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice prin conferiţe, seminarii, publicaţii, afilieri la asociaţii profesionale şi schimb de specialişti;
  • • Iniţierea şi dezvoltarea unor direcţii noi în domeniile de cercetare stabilite;
  • • Promovarea cooperării naţionale şi internaţionale în educaţie şi cercetare.

Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului se focalizează pe trei direcţii principale: cercetare, consultanţă şi formarea continuă a resurselor umane.