FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor


Coexistenta domeniilor Economie si Inginerie sub patronajul aceleasi universitati a asigurat si va asigura in continuare fluenta tranzitiei scoala-munca pentru absolventi si va permite acestora accesarea unor noi zone ale pietei muncii. Formarea profesionala axata pe mix-ul de cunostinte, asumata de UPB odata cu introducerea unor specializari de tipul ingineriei economice, ofera sanse crescute de insertie profesionala a tinerilor absolventi pe piata muncii. Orice solutie tehnica trece în prezent prin filtrul eficientei iar aceasta este analizata cu ajutorul instrumentelor si conceptelor oferite de stiinta economica. Existenta Departamentului de Economie în cadrul UPB confirma eforturile universitatii de a oferi studentilor o perspectiva duala asupra inputurilor si outputurilor oricarui proces tehnologic. În plus, interesul crescut al tinerilor absolventi de liceu pentru formarea profesionala bazata pe cunostinte tehnico-economice este evidentiat de numarul crescator al celor care acceseaza an de an cursurile Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor. Misiunea Departamentului de Economie, este aceea de a sustine o oferta educationala necesara pe o piata a muncii dinamica si confruntata cu din ce în ce mai multe influente provenite din sfera globalizarii si a consecintelor pe care aceasta le genereaza. În acest sens, Departamentul de Economie îsi propune sa contribuie la formarea de specialisti capabili de a realiza analize ante si post factum ale evolutiilor micro si macroeconomice având o viziune holistica asupra acestora. Departamentul de Economie dispune de un plan de cercetare ce are ca obiective principale participarea la conferinte si simpozioane nationale si internationale care sa faciliteze transferul de cunostinte. Temele de cercetare sunt variate si acopera întreg domeniul economic, de la microeconomie pâna la mondoeconomie. Rezultatele cercetarii sunt concretizate în publicatii stiintifice si diseminate în activitatea didactica. Totodata, Departamentul de Economie se implica activ în organizarea sesiunilor stiintifice studentesti si a concursurilor profesionale asigurând astfel cadrul necesar sustinerii, valorificarii si potentarii rezultatelor cercetarii obtinute de catre studenti.