FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Cercetare

Cadrele didactice din departament desfășoară o intensă activitate de cercetare ce permite susținerea cu succes a procesului educațional prin:
- Dezvoltarea bazei materiale a Departamentului prin dotarea cu facilități de cercetare și învățământ de ultimă generație, precum și asigurarea accesului la resurse de cercetare recente și relevante;
- Fundamentarea pregătirii teoretice a studenților pe baza stadiului actual al cunoașterii pe plan național și internațional;
- Facilitarea participării studenților din ciclul de studii de licență si master la proiecte de cercetare aplicativă, internship-uri și misiuni de consultanță acordată firmelor;
- Asigurarea vizibilității și recunoașterii naționale și internaționale a membrilor departamentului atât în țară cât și în afara ei, prin publicarea rezultatelor cercetărilor întreprinse;
- Stabilirea de colaborări cu instituții academice și de cercetare din România și de peste hotare, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri autohton și internațional pentru implementarea proiectelor de cercetare, cu ecouri favorabile pentru extinderea și consolidarea departamentului.

Principalele direcţii de cercetare ale departamentului sunt:
- Managementul calităţii
- Comportament organizaţional
- Managementul afacerilor
- Managementul proiectelor
- Antreprenoriat
- Inovare și dezvoltare tehnologică
- Managementul resurselor umane
- Marketing
- E-learning
- Sisteme informatice pentru afaceri
- Managementul serviciilor.

Membri departamentului au participat și sunt implicați la ora actuală in mai multe tipuri de proiecte și programe de cercetare naționale și internaționale, atât in calitate de coordonatori (directori de proiect), cât și ca parteneri (membri în echipă): FP6, PHARE, Fonduri structurale și de coeziune, Planul național de CDI, proiecte din cadrul Programelor SOCRATES, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI etc.
În acest scop, în cadrul FAIMA exista o entitate destinată cercetării în management și domenii conexe: Centrul CAM. Departamentul organizeaza, o data la doi ani conferinta stiintifica de profil, recunoscuta international - The International Conference on Management and Industrial Engineering - ICMIE ICMIE (http://www.icmie.ro ).