FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Cercetare
Principalele directii de cercetare ale Deprtamentului de Inginerie Economica sunt:
• Management
• Marketing
• Managementul si dezvoltarea resurselor umane
• Managementul productiei
• Afaceri internationale
• Economie europeana
• Managementul proiectelor
• Comunicare si negociere
• Management financiar contabil
• Managementul riscurilor
• Infrastructuri critice
• Operatii unitare in industrii de proces

Membrii Departamentului de Inginerie Economica au participat si sunt implicati si la ora actuala la numeroase tipuri de proiecte si programe de cercetare nationale si internationale, in calitate de coordonatori (directori de proiect) sau parteneri (membri în echipa): FP6, PHARE, Fonduri structurale si de coeziune, Planul national de CDI, proiecte din cadrul Programului, LEONARDO DA VINCI etc.