FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
FAIMA 10 ANI

La cumpăna dintre primele două decenii ale secolului XXI, la 15 aprilie 2010, Senatul Universității POLITEHNICA din București (UPB) a semnat actul de naștere a unei noi facultăți, cu un acronim mai mult decât inspirat:  FAIMA. În clar, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor.

A fost o apariție meteorică în peisajul universitar românesc, pe de o parte, dar profund obiectivă din punct de vedere al nevoii stringente ce a impus-o, pe de altă parte. Economia României căpăta într-un ritm rapid valențe noi, generate de interesul crescător al celor mai mari și diverse corporații mondiale, jucători globali într-o lume ce forțează fără egal limitele cunoașterii umane, inventatori de noi și surprinzătoare meserii. Societatea românească făcuse pasul spre vest, căutându-și locul într-o Uniune Europeană în care intrasem providențial, de semicentenar. În tot acest context favorabil, școala superioară din România, înscrisă pe orbita Bologna, încerca să creioneze un proiect de formare profesională complexă, care să îmbine în mod fericit in­gineria cu managementul și economia, schițând o ofertă atrac­tivă pentru o generație complet diferită de tineri. De fapt absolvenți de licee ce-și redesenau ele însele profilul, candidați ce sperau ca Politehnica să le poată oferi cheia spre lacătele aparent greu de deschis ale filialelor marilor corporații transnaționale și – de ce nu – ușa din față a antreprenoriatului, provocarea uluitoare și extrem de tentantă ce stă în fața oricărui tânăr ce vrea să fie liber să muncească și să câștige 100% pe cont propriu. Folosindu-se inteligent de deschiderea extraordinară a conducerii Politehnicii de atunci și de acum, un colectiv inimos al Catedrei de Management din UPB a prins din zbor ideea construirii la București a unei școli de „business engineering” / „école d’affaire” / „Geschäftsstudien”, racordată la marile modele universitare europene și americane.
Nu a fost deloc simplu. Aveam nevoie de resurse profesorale competente, logistică adecvată momentului, publicitate ofensivă, chiar agresivă, rezultate promițătoare imediate. Primul colectiv de profesori din anii de început a înțeles să conceapă cursuri atractive, de înaltă ținută științifică, dar și organic legate de practică, de viața reală complicată, dar multivalentă din economia românească. Am ajuns astfel, după 10 ani să dezvoltăm în facultate 4 programe de licență (unul în engleză) și 9 programe de masterat (2 în engleză), fapt ce demonstrează dinamism, capacitate de efort, viziune și... curaj. Conectați la schimbarea la față a noii Politehnici, în preajma aniversării bicentenarului, am reușit să asigurăm o logistică modernă, adecvată și stimulantă a studiului în corpul BN, etajul 2, precum și locuri civilizate de cazare în căminele complexului studențesc din Regie. Am fost și suntem convinși că numai prin legarea organică a învățământului teoretic cu practica din economie putem pregăti viitorii absolvenți pentru provocările rapide, multiple și sofisticate ce le vor sta în față atunci când vor trebui să-și câștige singuri existența.

Iată de ce, FAIMA a încheiat un evantai larg de protocoale de practică (și nu numai) cu entități economice și sociale de prestigiu, dispuse să deschidă studenților o poartă spre adevărul economic real, bazat pe responsabilitate, pragmatism și eficiență. Pornind, practic, de la zero, a trebuit să ne construim singuri o imagine pozitivă, atractivă și convingătoare la nivelul absolvenților de învățământ preuniversitar, reușind anual circa 100 de vizite de prezentare și invitare la dialog pe temele de interes major ale unor generații ce, nu de puține ori, își aleg pasul în afară. Faptul că în ultimii ani „închidem” admiterea în vară, nemaiavând locuri în toamnă, la fel ca Automatica și Electronica ne arată că suntem pe drumul cel bun. 10 ani e mult? 10 ani e puțin? Depinde de referință. Dacă privim cu atenție primele echipe de absolvenți, conduse de niște șefi de promoție excepționali, nu putem să nu remarcăm interesul major al mediului de afaceri românesc și internațional pentru absolvenții FAIMA, pleiada de startup-uri, firme noi mici și mijlocii în care vocația antreprenorială autentică a învins teama de rutină, de eșec. Vrem nu vrem, suntem din ce în ce mai conectați cu ce se întâmplă în exterior. Internaționalizarea galopantă ne impune zilnic o comparație permanentă cu standardele universitare cele mai înalte. Un prim pas făcut pe această cale este Conferința internațională de management, ICMIE, organizată din 2 în 2 ani de către FAIMA, prin Departamentul de Antreprenoriat și Management, conferință cotată ISI, alături de revista „ FAIMA – Business and Management Journal” înființată în 2013, recunoscută de un număr din ce în ce mai mare de baze de date internaționale. Dacă adăugăm programele de studii de licență și cele două de masterat în limba engleză, alături de cele 3 grupe studențești de studiu al limbii germane (din perspectiva extinderii învățământului de licență și masterat în germană la FAIMA), avem o imagine cuprinzătoare a deschiderii internaționale a facultății noastre. Un proiect ambițios de viitor? Un MBA cu o universitate de prestigiu din SUA sau UE. Pentru întregirea listei de împliniri instituționale ale primului deceniu trebuie menționate neapărat Școala Doctorală (8 conducători de doctorat), Școala Academică de Management (cu o viață mai lungă decât a facultății noastre!), Centrul de Cercetări Avansate în Management, inițiat de Departamentul de Antreprenoriat și Management. Un cuvânt de mare speranță pentru viitorul vieții studențești pentru LIRA (Liga Inginerilor Români Antreprenori), organizația studențească profesională și socială reprezentativă pentru toți studenții FAIMA, licență și masterat.

O  mențiune aparte trebuie făcută pentru eforturile neconte­nite ale echipei de conducere a FAIMA pentru menținerea unei atmosfere profund colegiale, prietenești – dacă se poate – în rândul tuturor angajaților cadre didactice și personal auxiliar, alături mereu de studenții noștri. Stau mărturie serbările de iarnă, cu impresionanta defilare în competiție a brazilor împodobiți de studenți și de vară, prilej de re­gru­pare „în natură” înainte de marea bătălie a examenelor importante și admiterii. Această broșură aniversară are, de fapt, un dublu scop. În primul rând, de a face o scurtă prezentare cu valențe promoționale a facultății noastre, trecând în revistă idei și date ce pot fi de folos tuturor celor ce sunt interesați de existența FAIMA, atât din punct de vedere didactic, cât și științific, instituțional sau intelectual, formativ sau elitist în sensul cel mai propice al cuvântului. În al doilea rând, de a mulțumi cum se cuvine tuturor celor care au sprijinit și contribuit la înființarea FAIMA, profesori și nu numai, între care se detașează în mod deosebit domnul Mihnea Costoiu, rectorul UPB și doamna prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu, președintele Senatului UPB.

                                                                                                                       


                                                                                                      

La încheierea primului deceniu de viață a FAIMA, rigoarea statistică și corectitudinea istorică impun menționarea cu bucurie și inimă deschisă a primei echipe de conducere a facultății:

Prof.dr.ing. Cristian Niculescu (Decan 2010-2012; 2016-2020)

Prof.dr.ing. Anca Purcărea (Decan 2012-2016)

(ambii, foști șefi ai Catedrei de Management)

La 15 aprilie 2020, ziua aniversării primului deceniu:

Prodecani: conf.dr.ing. Cătălin Alexe, conf.dr.ing. Cristina Simion, conf.dr.ing. Olivia Negoiță, ș.l. dr.ing. Răzvan Dobrescu.

Director Școala Doctorală: prof.dr.ing. Cezar Scarlat.

Directori Departamente: prof.dr.ing. Gheorghe MILITARU, (final mandat 2020) conf.dr.ec. Corina DUMITRESCU, prof.dr.ing. Radu STANCIU.Lista profesori an I (2010)

Prof. dr. ing. Cristian Niculescu - Management

Prof. dr. ing. Anca Alexandra Purcarea -Management

Prof. dr. ing. Sorin Ionescu- Management

Prof. dr. ing. Florin Danalache -Management

Prof. dr. ing. ec. Cezar Scarlat- Management

Conf. dr. ing. Mihaela Dumitrescu- Management

Conf. dr. ing. Gheorghe Militaru- Management

Conf. dr. ing. Doina Serban- Management

s.l. dr. ing. Cristian Popescu- Management

s.l. dr. ing. Elena Fleaca- Management

s.l. dr. ing. Catalina Alexe- Management

s.l. dr. ing. Catalin Alexe- Management

s.l. dr. ing. Dan Dumitriu- Management

s.l. drd. ing. Cristina Simion -Management

s.l. drd. ing. Corneliu Teaha -Management

As. dr. ing. Alexandru Ghiban- Management

As. dr. ing. Bogdan Tiganoaia -Management

As. dr. ing. Paula Voicu -Management

As. drd. ing. Claudiu Purdescu- Management

Prof. dr. ec. Gheorghe Oprescu- Economie

Prof. cons. dr. ec. Eugen Prahoveanu- Economie

Conf. dr. ec. Dan Cucu- Economie

Conf. dr. ec. Corina Dumitrescu -Economie

Lect. dr. ec. Liviu-Mihail Mateescu- Economie

Lect. dr. ec. Simona Nicolae- Economie

Lect. dr. ec. Oana David- Economie

Lect. dr. ec. Valentina Golea- Economie

Lect. dr. ec. Theodora-Mihaela Doltu- Economie

Lect. dr. ec. Mihaela-Adriana Ionescu -Economie

Lect. dr. ec. Arthur Dambischi- Economie

As. drd. ec. Nicoleta Niculescu -Economie

As. drd. ec. Razvan Dobrescu -Economie

As. drd. ec. Beatrice Leustean -Economie

As. drd. ec. Ana-Maria Neagu- Economie

As. drd. ec. Cristina Dumitru- Economie

As. drd. ec. Radu Simandan- Economie

Promovarea FAIMA în licee

În fiecare an universitar, cadrele didactice ale facultății între­prind circa 100 de vizite de promovare a FAIMA în licee, extrem de benefice pentru sporirea numărului de candidați la admitere.

Universități partenere cu FAIMA

Universitat Passau GERMANIA
Universita Politecnica delle Marche ITALIA
Instituto Politecnico do Porto PORTUGALIA
Technical University of Kosice SLOVACIA
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin POLONIA
Technological Institute of Thessaly GRECIA
University of Lodz POLONIA
University of Maribor SLOVENIA
Angel Kanchev University of Ruse BULGARIA
Universita degli Studi di Torino ITALIA
Bandirma Onyedi Eylul University TURCIA
Mehmet Akif Ersoy University TURCIA
Université du Littoral Cote d'Opale, Dunkerque FRANȚA
Kiel University of Applied Sciences GERMANIA


În loc de încheiere, o coincidență semantică ce poate însemna ceva: rădăcina multilingvă a cuvântului FAIMA, provenind din latina noastră definitorie, este aceeași în cele mai importante limbi ale pla­netei: Engleză – fame
Franceză – fameux
Italiană – fama
Spaniolă – fama
Portugheză – fama
Germană (literară) – die Fama
Fie ca acest frumos nume binecuvântat să se transforme cât mai repede și definitiv în renumele la care visăm necontenit!

Prof.dr.ing. Cristian Niculescu,
primul Decan